Promocja

Cz.1 Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, cz.1, Cz.2 Nastolatek z Zespołem Aspergera, Cz. 3 Rozwój seksualności u As – nastolatków

Otrzymasz:

 • 3 zaświadczenia w formacie PDF do pobrania i  wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

97,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

Cz. 1 „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien”

Szkolenie online dla nauczycieli!

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z Rozp. MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

Świat jest pełen neuroróznorodności, tak więc, żebyśmy wszyscy mogli korzystać z jego zasobów, warto wiedzieć, na czym polega specyfika funkcjonowania spotykanych ludzi, jak rozpoznawać, wspierać w razie potrzeby, układać własne relacje zarówno w aspekcie osobistym jak i zawodowym.

 

W sytuacji,  gdy dość często diagnozuje się Zespół Aspergera,  a także z uwagi na to, że w placówkach funkcjonuje spora grupa  nierozpoznanych „Aspich”- wiedza ogólna oraz konkretne rady dotyczące postępowania z tymi wyjątkowymi uczniami powinna znaleźć się w kanonie umiejętności wychowawczych  i dydaktycznych.

Program szkolenia

  • Aktualizacja- kwestia nazewnictwa.
  • Główne pojęcia z zakresu funkcjonowania osób z ZA.
  • Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka.
  • Strategie wspierania w zakresie komunikacji, funkcjonowania społecznego oraz w sferze poznawczej i behawioralnej i sensorycznej.
  • Wskazówki dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli.
  • Współpraca z rodzicami.

Opis szkolenia

Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat Zespołu Aspergera.Omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z tematem oraz problemy w sferach funkcjonowania : społecznej, komunikacyjnej, behawioralnej oraz poznawczej).

Na zajęciach zostaną omówione:

 • Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA we wszystkich sferach rozwoju
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców
 • Garść przydatnych wskazówek z punktu widzenia osoby nieneurotypowe.
 • Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z ZA (na konkretnych przykładach z praktyki prowadzącego).
 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą budowania relacji z Aspim oraz jego rodzicami.
 • Poznasz praktyczne metody uczenia i wychowania szkolnego dzieci z ZA

Dla kogo jest to szkolenie

 • Pedagogów
 • Psychologów szkolnych
 • Zainteresowanych nauczycieli/wychowawców,
 • Studentów kierunków pedagogicznych,
 • Rodziców (opiekunów)  „Aspich”.

Cz. 2 „Nastolatek z Zespołem Aspergera”

Szkolenie online dla nauczycieli!

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045),

Nagranie szkolenia zd.  08.02.2023 r.

Niniejsze szkolenie jest kontynuacją zajęć dotyczących strategii pomocy dziecku z Zespołem Aspergera część II

Dotyczy okresu nastoletniego uczniów ze spektrum, podczas którego objawy „burzy i naporu” nakładają się na specyficzne cechy chakterystyczne omawianej dysfunkcji.

Program szkolenia

 • ZA – podstawowe pojęcia-przypomnienie najistotniejszych informacji
 • Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych
 • Osobista nawigacja
 • Przyjaźń i związki koleżeńskie osób z ZA
 • Okiem praktyka
 • Typy temperamentów w odniesieniu do ZA

Opis szkolenia

Na szkoleniu porozmawiamy o wybranych zagadnieniach związanych  z okresem dojrzewania i jego specyfice w sytuacji nastolatka z ZA, w aspekcie relacji społecznych oraz funkcjonowania szkolnego.

Omówimy elementy pomocy terapeutycznej, której mogą udzielać osoby wspierające rozwój.

Przyjrzymy się także funkcjonowaniem Aspich w aspekcie biologicznej teorii temperamentów H. Eysencka.

Klika słów powiemy o damskiej wersji ZA. O dziewczętach ze spektrum często mówi się, że są mistrzyniami kamuflażu, dlatego też bywa, że są  nie rozpoznane, pozostają na uboczu grupy i życia społecznego,  co nie pozwala im rozwinąć pełni swoich możliwości, a czasem jest czynnikiem dezintegrującym codzienne funkcjonowanie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. okresu dojrzewania nastolatków z ZA w kontekście prawideł rozwojowych, szczególnie w zakresie relacji rówieśniczych

Dla kogo jest to szkolenie

 • Pedagogów
 • Psychologów szkolnych
 • Zainteresowanych nauczycieli/wychowawców,
 • Studentów kierunków pedagogicznych,
 • Rodziców (opiekunów)  „Aspich”.

Cz. 3 „Wybrane techniki behawioralne w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Rozwój seksualności  u As – nastolatków – podstawy wiedzy”

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045),

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia zd.  22.02.2023 r.

Niniejsze szkolenie jest kontynuacją i uzupełnieniem zajęć dotyczących nastolatków z Zespołem Aspergera.

Dotyczy sfery seksualnej, omawianej w ramach norm rozwojowych adolescentów,  zawiera podstawowe elementy wiedzy w aspekcie specyfiki funkcjonowania Aspie.

Program szkolenia

 • Najważniejsze pojęcia- przypomnienie
 • Rozumienie seksualności
 • Seksualność, a pięć zmysłów
 • Zagadnienia związane z rozwojem
 • Rady dotyczące omawiania seksualności z nastolatkiem z ZA
 • Umiejętności społeczne
 • Kiedy seksualność nastolatka przyjmuje formy obsesyjne…..
 • Podsumowanie
 • Zespół Aspergera-wybrane – zagadnienia w oparciu o założenia terapii behawioralno- poznawczej.

Opis szkolenia

Przedstawione zostaną także wybrane techniki i metody pracy oparte o założenia psychologii behawioralno- poznawczej.

Prezentacja oraz materiały oparte są na książce na podst. „Zespół Aspergera w okresie dojrzewania”.

Część dotycząca seksualności – na podst. rozdziału autorstwa Isabelle Henault,

Część  dotycząca  technik pracy na podst. rozdziału „Terapia behawioralno – poznawcza”-  autor Tony Attwood.

Korzyści ze szkolenia:

 • Pogłębisz wiedzę nt. okresu dojrzewania młodzieży z ZA w aspekcie sfery seksualnej.
 • Poznasz wybrane, przyjazne techniki pomocne w pracy indywidualnej oraz w małych grupach.
 • Uzupełnisz wiedzę ogólną nt. rozwoju poznawczego i emocjonalnego.

Dla kogo jest to szkolenie

 • Pedagogów
 • Psychologów szkolnych
 • Zainteresowanych nauczycieli/wychowawców,
 • Studentów kierunków pedagogicznych,
 • Rodziców (opiekunów)  „Aspich”.
Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top