Trudny rodzic. Zasady współpracy z rodzicami – model oparty na partnerstwie

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania oraz skryptu stanowiącego poszerzona wersję prezentacji oraz bibliografię.

Trudny rodzic. Zasady współpracy z rodzicami

– model oparty na partnerstwie

Szkolenie dla nauczycieli!

Program szkolenia

 • Zasady współpracy z rodzicami
 • Typy postaw rodzicielskich
 • Gry psychologiczne rodziców
 • Obszary współpracy z rodzicami- model współpracy oparty na partnerstwie
 • Motywowanie rodziców do rozwijania umiejętności wychowawczych
 • Czyja odpowiedzialność, czyli jak przeformułowywać problem

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy zasad współpracy w oparciu o zasady andragogiki, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „trudnych” rodziców.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznasz ogólne zasady współpracy z osobami dorosłymi, w oparciu o założenia andragogiki
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz rozmów mających na celu zwiększenie  poziomu umiejętności wychowawczych oraz motywujących do korzystania pomocy specjalistów zewnętrznych
 • Poznasz wybrane klasyfikacje tzw. „trudnych” rodziców, wraz ze wskazami dotyczącymi komunikacji  z poszczególnymi „typami”
 • Dowiesz się jak kształtuje się postawa roszczeniowa i jak zachowywać się w kontakcie, z takim właśnie rodzicem/opiekunem

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • specjalistów zajmujących się dzieckiem i rodziną,
 • studentów kierunków psychopedagogicznych.
Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top