Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzone metody pracy

87,00 

Availability: Na stanie

2 godziny dydaktyczne szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzone metody pracy

Nagranie szkolenia zd. 10.10.2022 r.

Program szkolenia

  • Istota niepełnosprawności (pojęcie, etiologia, klasyfikacja).
  • Zasady ortodydaktyki – zasady i założenia edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
  • Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
  • Przykłady zastosowania wybranych metod pracy.

Opis szkolenia

Jak twierdzi Jacek Klein: „Pedagogika nie powinna sprowadzać się do jakichkolwiek metod, a raczej właściwych postaw i relacji, od właściwego odczytywania wewnętrznej rzeczywistości osób, którym pomagamy”. W pracy z osobami niepełnosprawnymi szczególnie ważne jest posiadanie wiedzy dotyczącej trafnego doboru metod pracy oraz umiejętności modyfikowania ich w odniesieniu do zdolności dzieci. Sztywne trzymanie się zasad może przynieść tylko niepożądane skutki: zniechęcenie, znudzenie, wycofanie.

Skuteczność zastosowanej metody zależy w głównej mierze od terapeuty: uczestnicząc w webinarze zyskasz wiedzę i narzędzia, które pomogą Ci ową skuteczność zmaksymalizować. Prowadząca omówi efektywność wybranych metod w pracy z osobami z niepełnosprawnością, kładąc przy tym szczególny nacisk na dopasowanie ich do predyspozycji dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Poznasz propozycję metod pracy, które stosuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  • Nauczysz się w trafny sposób dobierać metody do konkretnego dziecka.
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Dla kogo jest to szkolenie

  • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych
Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Przewiń do góry