Nowe zadania placówek w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich 

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: Czyn karalny – wzór pisma do SR/Policji, demoralizacja wzór pisma do SR/Policji, skrypt ze szkolenia

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF.

Nowe zadania placówek w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich 

Nagranie  szkolenia zd. 10.10.2022 r.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

przeszła do historii – od 9 czerwca 2022 r. zastąpiła ją

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

. Wejdzie ona w życie w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, tj. 1 września 2022 r. I jest to ważna data również dla środowiska oświatowego, bowiem dyrektorzy szkół otrzymali możliwość stosowania środka oddziaływania wychowawczego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie ważne zmiany pojawiły się w nowej ustawie i jak zmieni się zakres współpracy szkół z sądem rodzinnym.

Opis szkolenia 

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zmiany, ważne z punktu widzenia pracowników oświaty, pojawiły się w ustawie dotyczącej osób nieletnich.  Uczestnicy poznają nowe przywileje dyrektorów szkół w zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich i dowiedzą się, jakie środki oddziaływania wychowawczego mogą być stosowane na gruncie szkolnym.

Program szkolenia

 • Nowa ustawowa definicja osoby nieletniej.
 • Zadania szkół w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez dyrektora szkoły – dla kogo i jakie?

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz podstawowe zapisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 • Zapoznasz się z procedurą stosowania środków oddziaływania wychowawczego.
 • Dowiesz się, kiedy niezbędna jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w sprawie ucznia.
 • Uczestnicy, którzy wykupią dostęp otrzymają ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby współpracy z sądem rodzinnym.

Dla kogo szkolenie

 • Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów szkolnych.

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top