Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: Czyn karalny – wzór pisma do SR/Policji, demoralizacja wzór pisma do SR/Policji, Nowe narkotyki poradnik dla nauczycieli GIS, Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – skrypt, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją, Raport  ochrona dzieci przed tytoniem, Statut – przykładowe zapisy, Upomnienie – wzór, Wniosek o wszczęcie egzekucji, wzór pisma do SR, Bezpieczna Szkoła,

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją – wzór, wzór pisma do sądu zawiadamiającego o zdarzeniu na terenie szkoły, akty prawne omawiane podczas szkolenia, broszury: Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli (dokument GIS); Bezpieczna Szkoła (dokument MEN), prezentację do wykorzystania podczas zajęć z młodzieżą.

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia zd. 31.10.2022 r.

Niejednokrotnie pracownicy oświaty stają przed dylematem, czy zachowanie ucznia wykracza tylko poza zapisy statutu szkoły, czy może łamie również obowiązujące przepisy prawa ogólnego.  Pojawiają się też wątpliwości, jak prawo reguluje odpowiedzialność osób niepełnoletnich i jaka jest rola oświaty w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodych ludzi.  Szkolenie pozwoli wyjaśnić najczęstsze wątpliwości w tym zakresie i przybliży procedury reagowania w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w każdej placówce – uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków, kradzież, wagary, działania Policji na terenie placówek oświatowych i inne.

Opis szkolenia online

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących odpowiedzialności przed prawem uczniów, zwłaszcza niepełnoletnich. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawnych rozwiązaniach przewidzianych w sytuacji łamania prawa przez uczniów, a przede wszystkim poznają procedury reagowania w takiej sytuacji. Wyjaśnione zostaną obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w tym prawny i społeczny obowiązek reagowania pracowników oświaty. Omówione zostaną procedury reagowania w sytuacji, gdy uczeń pali papierosy, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innej substancji na terenie placówki oświatowej, gdy dokonana zostanie kradzież, popełniony czyn karalny lub gdy szkoła boryka się z problemem wagarowania uczniów. Poruszone zostanie również zagadnienie prawnej.

Program szkolenia

 • Podstawowe akty prawne regulujące problematykę przestępczości nieletnich.
 • Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.
 • Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
 • Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie placówki oświatowej – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i inne.
 • Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz skalę przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 • Zapoznasz się z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły, a których sprawcą lub ofiarą jest uczeń.
 • Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i przykład prezentacji edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Dla kogo szkolenie

 • nauczycieli,
 • wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców i dyrektorzy burs szkolnych

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top