Indywidualizacja i diagnoza w pracy nauczyciela i specjalisty

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: Karta PPP, zbiór linków do pracy z uczniami ze SPE, wzór IPET I WOPFU

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów: Karta PPP, zbiór linków do pracy z uczniami ze SPE, wzór IPET I WOPFU.

Indywidualizacja i diagnoza w pracy nauczyciela

i specjalisty

Nagranie  szkolenia: 06.03.2023r.

Indywidualizacja pracy jest jednym z największych wyzwań edukacyjnych dla nauczycieli. Organizacja pracy w taki sposób, żeby każdy skorzystał z niej w takim samym stopniu wymaga dużego przygotowania i odpowiedniej wiedzy. Proces indywidualizacji jest związany z diagnozą potrzeb i możliwości uczniów. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane przepisy prawa, obowiązki oraz praktyczne wskazówki w zakresie indywidualizacji i diagnozy potrzeb wśród uczniów.

Opis szkolenia

Szkolenie wprowadzi słuchaczy w obowiązujące przepisy, zasady udzielania i dokumentowania swoich zadań z zakresu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Program

 • Przepisy prawa – obligatoryjne zadania nauczycieli w zakresie procesu indywidualizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Jak je rozpoznawać?
 • Zasady indywidualizacji zajęć
 • Warunki skutecznego wsparcia ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb
 • Dokumentacja pracy nauczyciela i specjalisty w zakresie indywidualizacji i diagnozy

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz i przeanalizujesz system prowadzenia zajęć z uwzględnieniem indywidualizacji
 • Nauczysz się prowadzić efektywnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały do wykorzystania w pracy
Dla kogo jest to szkolenie:
 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • inny specjalistów
 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top