Promocja

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego, czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: Teczka pedagoga specjalnego w szkole, Narzędziownik pedagoga specjalnego

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku rejestracji za pomocą adresu poczty elektronicznej  uczestnik może nie otrzymywać e-maili – ponieważ  zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo w wydarzeniu. Po dokonaniu rejestracji i płatności prosimy o wiadomość na adres biuro@cos.edu.pl, zawierającą nazwę webinaru, na który dokonany został zapis. Prześlemy wówczas bezpośredni link do pokoju webinarowego, umożliwiający udział w wydarzeniu

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 99,00 zł.

Availability: Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na żywo Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i  materiałów Word lub/i PDF tj.

 • Teczka pedagoga specjalnego w szkole
 • Narzędziownik pedagoga specjalnego

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego, czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

Szkolenie jest przekazaniem gotowych pomysłów zgodnych z przepisami prawa na temat dokumentowania zadań pedagoga specjalnego 

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów specjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji realizowanych zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. W czasie spotkania zostaną przedstawione przykładowe arkusze dokumentacji pracy pedagoga specjalnego oraz analiza zapisów w dzienniku pracy pedagoga specjalnego zgodnie z planem działań na dany rok szkolny.

Program:

 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane narzędzia w codziennej pracy.
 • Poznasz narzędzia diagnostyczne
 • Dowiesz się jak zapisywać zadania w dzienniku pedagoga

Dla kogo szkolenie:

 • początkujących pedagogów specjalnych,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół

wykaz materiałów:

 • Teczka pracy pedagoga specjalnego w szkole ( druki w formie elektronicznej)
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór),
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór),
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór),
 4. IPET asperger (przykładowy wzór),
 5. IPET ocena efektwnosci do wypełnienia (przykładowy wzór),
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór),
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór),
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór),
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór),
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór),
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową,
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN,
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 14. WOPFU (przykładowy wzór),
 15. Wniosek o objęcie PPP,
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór),
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela,
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia,
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna.
 • Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji,
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających,
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.
Prowadząca:

perdek e1668589353220Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top