Narzędzioteka nauczyciela kl. IV w szkole podstawowej

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla nauczycieli jęz. polskiego w szkole podstawowej

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

,

Narzędzioteka nauczyciela kl. IV w szkole podstawowej

Data szkolenia: 16.10.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Przykładowy test diagnozujący wiedzę i umiejętności z jęz. polskiego wraz z kluczem odpowiedzi i oceny. Matrycę do analizy wyników z diagnozy wraz z przykładowymi wpisami. Przedmiotowy System Oceniania z jęz. polskiego dla kl. IV z podziałem na umiejętności z PP w jęz. ucznia, warunkami i  sposobami oceniania, kartami pracy zawierającymi kryteria sukcesu w różnych formach do samooceny przez ucznia, kartami pracy z kryteriami oceny  do form wypowiedzi. 1  matryca  WOPFU dla ucznia z autyzmem z wybranymi przykładowymi wpisami, w tym dotyczącymi jęz. polskiego. 1 matryca  IPET dla ucznia z autyzmem z wybranymi przykładowymi wpisami, w tym dotyczącymi jęz. Polskiego
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli jęz. polskiego w szkole podstawowej

Program szkolenia:

  • Przed jakimi wyzwaniami stoi nauczyciel na początku roku szkolnego.
  • Prezentacja materiałów niezbędnych w pracy nauczyciela- Narzędzioteka nauczyciela kl. IV.
  • Prezentacja testu diagnozującego  z jęz. polskiego dla   IV i przykładowej  matrycy do  analizy wyników.
  • Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla kl. IV- jak go tworzyć , by był dokumentem przydatnym w pracy.
  • Przedstawienie przykładowych matryc  WOPFU i IPET dla uczniów  ze szczególnym uwzględnieniem zapisów z jęz. polskiego.

Opis szkolenia:

Nauczyciel na początku roku szkolnego musi podjąć wiele wyzwań związanych ze specyfiką pracy w szkole. Uczący w klasach IV przygotowują diagnozę na wejście oraz analizę jej wyników,  dzięki czemu  poznają zespół klasowy oraz zdobędą wiedzę na temat problemów edukacyjnych swoich uczniów. Do zadań nauczyciela należy też stworzenie PSO oraz w niektórych przypadkach WOPFU i IPET. Dokumenty te są bardzo ważne, a umiejętnie stworzone ułatwiają pracę przez cały rok szkolny. Podczas szkolenia nauczyciele nie tylko dowiedzą się, jak  tworzyć wspomniane dokumenty, aby były funkcjonalne, ale i będą mogli je otrzymać, aby czas, który musieliby spędzić nad ich tworzeniem , wykorzystać na co innego.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Dowiesz się,  jakie zadania stoją przed nauczycielem na początku roku szkolnego.
  • Poznasz przykładowe zapisy stosowane w wybranych dokumentach..
  • Zapoznasz się z pakietem zawartym w narzędziowniku.
Prowadząca
dorota podorska e1627820663395 removebg previewDorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top