Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

45,00 

Brak w magazynie

, ,

Transmisja Live

nt. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów


Data i godz. szkolenia: 08.02.2024 r. g. 17:00

Miejsce szkolenia:  Platforma Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Czas szkolenia (godz. dydakt..): 1, w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz (odpłatny dostęp):

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • naganie z LIVE na okres 3 m-cy,
  • Materiały:

1. Demoralizacja_wzór pisma do Sądu lub Policji2. Uchwała dyrektora _ skreślenie ucznia z listy

3. Wniosek o wszczęcie egzekucji

4. Upomnienie – wzór

5. Procedura postępowania skreślenia ucznia z listy _ pełnolenienie i niepełnoletniego

6. Skrypt prezentacji

7. Wzór decyzji dyrektora _ skreślenie ucznia z listy


Dla kogo spotkanie:

 • dyrektorzy szkół, nauczycieli, wychowawców wychowawcy i specjalistów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis spotkania:

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie, w jakich sytuacjach możliwe jest skreślenie ucznia z listy uczniów i jakie czynności należy wówczas podjąć.

Program spotkania :

 • Przykładowe sankcje, jakie można nałożyć na ucznia, który łamie szkolne zasady.
 • Skreślenie z listy uczniów ucznia niepełnoletniego.
 • Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego.
 • Dokumentacja niezbędna w celu właściwej realizacji procedury skreślenia ucznia z listy uczniów.

Korzyści ze spotkania w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
 • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji szkolnej.
 • Dowiesz się, jakie przykładowe kary mogą pojawić się w statucie szkoły.

Prowadząca:

cynt removebg previewLidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top