Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

 • Spotkanie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .
 • Jeżeli nie otrzymasz linku do spotkania (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed spotkaniem), zgłoś nam przed spotkaniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

BEZPŁATNY dostęp:

Rejestracja do bezpłatnego udziału tutaj.

 • Bezpłatny udział w spotkaniu uprawnia wyłącznie do udziału w czasie rzeczywistym.

ODPŁATNY dostęp: wciśnij „Kupuję”

45,00 

Availability: Na stanie

, ,

Transmisja Live

nt. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów

Data spotkania: 26.10.2023 r. g. 19:00, liczba godzin: 1  ( godzina dydaktyczna)

 • LIVE odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .
 • Jeżeli nie otrzymasz linku do spotkania ( standardowo wysyłany jest 1 dzień przed spotkaniem), zgłoś nam przed spotkaniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Formy udziału w szkoleniu:

BEZPŁATNA:

Rejestracja do bezpłatnego udziału tutaj.

 • Bezpłatny udział w spotkaniu uprawnia wyłącznie do udziału w czasie rzeczywistym.

ODPŁATNA:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • naganie z LIVE na okres 3 m-cy,

Dla kogo spotkanie:

 • dyrektorzy szkół, nauczycieli, wychowawców wychowawcy i specjalistów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis spotkania:

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie, w jakich sytuacjach możliwe jest skreślenie ucznia z listy uczniów i jakie czynności należy wówczas podjąć.

Program spotkania :

 • Przykładowe sankcje, jakie można nałożyć na ucznia, który łamie szkolne zasady.
 • Skreślenie z listy uczniów ucznia niepełnoletniego.
 • Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego.
 • Dokumentacja niezbędna w celu właściwej realizacji procedury skreślenia ucznia z listy uczniów.

Korzyści ze spotkania w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
 • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji szkolnej.
 • Dowiesz się, jakie przykładowe kary mogą pojawić się w statucie szkoły.

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top