Promocja

Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?, Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu – techniki pracy, Mity i fakty na temat autyzmu

Otrzymasz:

 • 3 zaświadczenia w formacie PDF do pobrania i wydruku
 • dostęp do 3  szkoleń na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Original price was: 261,00 zł.Current price is: 89,00 zł.

Brak w magazynie

Szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jsą zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania oraz materiałów.

 

Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?

 

Program szkolenia:

 • Spektrum autyzmu – charkterystyka
 • Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe (kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne dziecka oraz zaburzenia integracji sensorycznej)
 • Terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje językowe
 • Wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Opis szkolenia:

Dzieci z autyzmem w większości przypadków mają trudności z porozumiewaniem się. Każde dziecko z autyzmem jest inne, nie ma jednego wzorca komunikacji, którym posługiwałyby się osoby z tym zaburzeniem. Literatura podaje, iż zaburzenia komunikacji mają u dzieci z autyzmem zróżnicowaną formę. Od całkowitego braku umiejętności porozumiewania się, braku umiejętności mówienia i elementów komunikacji niejęzykowej po zachowaną zdolność mówienia pełnymi zdaniami, bez zachowanej świadomości perspektywy odbiorcy. Podczas szkolenia prowadząca zajmie się zagadnieniem komunikacji w autyzmie oraz omówi najczęściej wystepujące zjawiska w tym obszarze.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka z spektrum autyzmu
 • Dowiesz się czy pojęcie: mowa oznacza to samo co komunikacja
 • Zrozumiesz zachowanie uczniów ze spectrum autyzmu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci ze spektrum autyzmem oraz pozostałych  osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem

Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu – techniki pracy

 

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia zd. 16.01.2023 r.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat  efektywnych metody pracy z dzieckiem z autyzmem.

Program szkolenia

 • Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu
 • Mierzalne efekty pracy
 • Zabawy i ćwiczenia stosowane w terapii dzieci ze spectrum autyzmu

Opis szkolenia

Praca z uczniem w spektrum autyzmu to ogromne wyzwanie. Często nauczyciele nie widzą efektów wprowadzanych metod, a terapia, która powinna przynosić pozytywne efekty, jest z góry skazana na  nie powodzenie.  Podczas szkolenia prowadząca udzieli wskazówek  dotyczących  efektywnych metod i technik  stosowanych w pracy z dzieckiem autystycznych. Sporo uwagi zostanie, rownież poświęcone przykładom zabaw i ćwiczeń hamujących negatywne zachowania dzieci ze spectrum autyzmu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Utrwalisz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka z spektrum autystycznym
 • Dowiesz się jak dopierać odpowiednie metody i jakie techniki stosować w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru zabaw i ćwiczeń w pracy z dzieckiem z autyzmem

Dla kogo jest to szkolenie

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu
 • rodziców dzieci autystycznych
 • studentów pedagogiki

Mity i fakty na temat autyzmu

Nagranie szkolenia zd. 05.12.2022 r.

Program szkolenia

 • Co wiemy o autyzmie?
 • Mity na temat autyzmu.
 • Doniesienia naukowe a pseudonaukowe koncepcje na temat natury spektrum autyzmu.
 • Jak odróżniać prawdę od mitów na temat autyzmu.

Opis szkolenia

Jak odróżniać prawdę od mitów na temat autyzmu? Skąd owe mity się biorą? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru dr Marty Koplejewskiej.

Podczas webinaru poznasz wskaźniki, które mogą okazać się pomocne w odróżnianiu doniesień badań naukowych od pseudonaukowych koncepcji na temat natury spektrum autyzmu. Prowadząca opowie, co wiemy o autyzmie i jakie są fakty naukowe. Przedstawi również najczęściej spotykane mity na temat autyzmu.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz mity na temat autyzmu.
 • Zrozumiesz z czego wynikają owe mity.
 • Dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy doniesieniami naukowymi a pseudonaukowymi koncepcjami na temat natury spektrum autyzmu.
 • Nauczysz się odróżniać prawdę od mitów na temat autyzmu.

Dla kogo jest to szkolenie

 • dla wszystkich osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

 

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top