Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej

Opcje zakupu:

 • opcja 1: dostęp do szkolenia Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej – pomysły na ćwiczenia z zaświadczeniem, na okres 3 m-cy
 • opcja 2: dostęp do szkoleń: Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej – pomysły na ćwiczenia, Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty, dostęp okres 3 m-cy, 2 zaświadczenia, materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektroniczne

Oferta cenowa ograniczona czasowo do: 25.04.2023 r.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

1,5-godziny dydaktycznej szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce (odpłatny dostęp).

Opcja 1:

Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej
– pomysły na ćwiczenia.

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia:  25.04.2023 r.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne ze starszymi uczniami. Prowadząca przypomina podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, a także omawia ćwiczenia, które można zastosować w czasie zajęć rewalidacyjnych.

Program szkolenia :

 • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
 • Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów starszych (klasy 7-8 SP i szkoła ponadpodstawowa).
 • Strony internetowe, z których warto korzystać w czasie zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkole.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  ze starszymi uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Opcja 2: 

Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej
– pomysły na ćwiczenia.

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia:  25.04.2023 r.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne ze starszymi uczniami. Prowadząca przypomina podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, a także omawia ćwiczenia, które można zastosować w czasie zajęć rewalidacyjnych.

Program szkolenia :

 • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
 • Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów starszych (klasy 7-8 SP i szkoła ponadpodstawowa).
 • Strony internetowe, z których warto korzystać w czasie zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkole.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  ze starszymi uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce.

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

 

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia zd.  19.01.2023 r.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, omawia zasady organizacji zajęć oraz obligatoryjną dokumentację nauczyciela – specjalisty

Program szkolenia :

 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci/uczniów dzieci / uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy
 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, czyli o dokumentacji nauczyciela-specjalisty
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole.
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji nauczyciela-specjalisty wymaganej przepisami prawa w przedszkolu i szkole.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  z  dziećmi / uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 3dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej, Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej, Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Shopping Cart
Scroll to Top