„Kurs” Kompendium wiedzy Pedagoga Specjalnego

 • 6 godzin kursu (godzina dydaktyczna)
 • 5 zaświadczeń w formacie PDF,
 • 4 szkolenia ( w tym 2 szkolenie Bonusowe),
 • Czas dostępu 6 miesięcy,
 • Materiały szkoleniowe: Teczka pedagoga specjalnego, Narzedziownik pedagoga specjalnego.

Zakup w promocyjnej cenie, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Black Week

392,00 

Availability: Na stanie

Jeżeli jesteś pedagogiem specjalnym lub rozpoczynasz swoją karierę i szukasz materiałów oraz szkoleń, które wzbogacą Twój warsztat pracy,  skorzystaj z naszego kursu. Kurs zawiera przeszło 6 godzin szkoleń online oraz materiały do edycji w formacie WORD/PDF.

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE:

Moduł I

 Szkolenie online: ABC pedagoga specjalnego. Zadania, obowiązki i formy ich realizacji

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przepisy prawa,
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego,
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji,
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł II

Szkolenie online: Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrana (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy.
W tym module omawiane są:
 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

Moduł III

Szkolenie online: Teczka Pedagoga Specjalnego – dokumentacja krok po kroku

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia)
 • Czas dostępu: 6 miesiecy

W tym module omawiane są:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego
 • Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego

Moduł IV

Szkolenie online: Realizacja zadań pedagoga specjalnego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia)
 • Czas dostępu: 6 miesiecy

W tym module omawiane są: 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 •  Dokumentacja pedagoga specjalnego
 •  Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć
 • Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów

W ramach kursu otrzymasz materiały:

 • Teczka pracy pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór)
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór)
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór)
 4. IPET Asperger (przykładowy wzór)
 5. IPET ocena efektywności do wypełnienia (przykładowy wzór)
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór)
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór)
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór)
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór)
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór)
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy
 14. WOPFU (przykładowy wzór)
 15. Wniosek o objęcie PPP
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór)
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna
 • Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Kwestionariusz SRD
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji)
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia)
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU

Kurs dedykowany jest:

 • początkującym pedagogom specjalnym
 • dyrektorom
 • nauczycielom i specjalistom pracującym w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych

* kurs jest cyklem szkoleń z zakresu zadań, obowiązków i dokumentacji pedagoga specjalnego ( nie nadaje kwalifikacji).
Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, odtwarzania osobom trzecim, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Shopping Cart
Przewiń do góry