„Kurs” Kompendium wiedzy Pedagoga Specjalnego

 • Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

392,00 

Brak w magazynie

Jeżeli jesteś pedagogiem specjalnym lub rozpoczynasz swoją karierę i szukasz materiałów oraz szkoleń, które wzbogacą Twój warsztat pracy,  skorzystaj z naszego kursu. Kurs zawiera przeszło 6 godzin szkoleń online oraz materiały do edycji w formacie WORD/PDF.

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE:

Moduł I

 Szkolenie online: ABC pedagoga specjalnego. Zadania, obowiązki i formy ich realizacji

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przepisy prawa,
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego,
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji,
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł II

Szkolenie online: Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrana (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy.
W tym module omawiane są:
ZAPISZ SIE 3
 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

Moduł IIIZAPISZ SIE 4

Szkolenie online: Teczka Pedagoga Specjalnego – dokumentacja krok po kroku

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia)
 • Czas dostępu: 6 miesiecy

W tym module omawiane są:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego
 • Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego

Moduł IVZAPISZ SIE 4

Szkolenie online: Realizacja zadań pedagoga specjalnego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia)
 • Czas dostępu: 6 miesiecy

W tym module omawiane są: 

ZAPISZ SIE 3

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 •  Dokumentacja pedagoga specjalnego
 •  Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć
 • Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów

W ramach kursu otrzymasz materiałyZAPISZ SIE 2:

 • Teczka pracy pedagoga specjalnego w szkole ( druki w formie elektronicznej)
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór)
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór)
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór)
 4. IPET Asperger (przykładowy wzór)
 5. IPET ocena efektywności do wypełnienia (przykładowy wzór)
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór)
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór)
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór)
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór)
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór)
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy
 14. WOPFU (przykładowy wzór)
 15. Wniosek o objęcie PPP
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór)
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna

 

 • Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej)
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 2. Arkusz diagnozy dziecka ( arkusz obserwacji)
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOPFU)
 4. Arkusz opisu oddziału/ grupy
 5. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 6. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 7. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  poniższy wywiad ma pomóc w uzyskaniu informacji na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego.
 9. Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu
 10. Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
 11. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 12. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu
 13. Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji)
 14. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami)
 15. SPE prezentacja dla nauczycieli
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju -materiały
 17. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy
 18. Wykaz instytucji do współpracy
 • Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Kwestionariusz SRD
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji)
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia)
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU
 • Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 2. Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli
 3. Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 4. Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 5. Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji
 6. Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka
 7. Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy
 8. Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka-
 9. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2)
 10. Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej
 11. Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór)
 12. Zawiadomienie dla rodziców

Kurs dedykowany jest:

 • początkującym pedagogom specjalnym
 • dyrektorom
 • nauczycielom i specjalistom pracującym w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych

* kurs jest cyklem szkoleń z zakresu zadań, obowiązków i dokumentacji pedagoga specjalnego ( nie nadaje kwalifikacji).
Prowadząca:
Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 1Angelika Perdek-Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, odtwarzania osobom trzecim, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Shopping Cart
Scroll to Top