Promocja

Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Otrzymasz:

 • w ramach wariantu 1: Teczkę pracy nauczyciela współorganizującego = 69 zł
 • w ramach wariantu 2: Szkolenie Dokumentacja nauczyciela współorganizującego wraz z zaświadczeniem, nagraniem na okres 3 m-cy, teczką nauczyciela współorganizującego = 99 zł
 • w ramach wariantu 3: Szkolenia x 2 Rola i zadania nauczyciela współorganizującego w praktyce, Dokumentacja nauczyciela współorganizującego oraz Teczkę pracy nauczyciela współorganizującego = 159 zł

już od: 69,00 

, ,

 Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela

współorganizującego?

Wariant 1

Teczka pracy nauczyciela współorganizującego

Teczka pracy nauczyciela współorganizującego (druki w formie elektronicznej)
 to wykaz szesnastu niezbędnych dokumentów dla nauczyciela wspomagającego pracującego z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Etap edukacyjny:

 •  przedszkole, szkoła: podstawowa, ponadpodstawowa.
Teczka to zbiór 15 plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Jest dostosowana do pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla nauczycieli wspomagających rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku.
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
To wsparcie w rozpoczęciu zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa:
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP, liczba str.25
 • Arkusz obserwacji, liczba str. 1
 • Diagnoza funkcjonalna małego dziecka w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami
  rozwojowymi, liczba str. 3
 • Ewaluacja IPET, liczba str. 1
 • Inne przykładowe zapisy w IPET, liczba str. 5
 • Wzór IPET, liczba str. 12
 • Scenariusz zajęć modelowych terapii pedagogicznej prowadzonych w klasie III, liczba str. 4
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, liczba 1
 • Plan pracy nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, liczba str. 5
 • Program rewalidacji indywidualnej, liczba str. 5
 • Zawiadomienie dla rodziców, liczba str. 1
 • Wzór WOPFU, liczba str. 5
 • Sprawozdanie nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Strategia postępowania w sytuacji występowania u dziecka zachowań trudnych, liczba str. 6

sporz./opr. Dorota Fornalska

Wariant 2 

Szkolenie pn. Dokumentacja nauczyciela współorganizującego i  teczka pracy nauczyciela współorganizującego.

Otrzymasz:
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO* (przy zakupie opcji 2 z teczką),
Dla kogo jest to szkolenie:
 • Nauczycieli współorganizujących , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
Program szkolenia:
 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela współorganizującego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego.
Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel współorganizujący-obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli współorganizujących, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :
 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów

Wariant 3

Szkolenie pn. Dokumentacja nauczyciela współorganizującego i  teczka pracy nauczyciela współorganizującego.

Otrzymasz:
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO
Dla kogo jest to szkolenie:
 • Nauczycieli współorganizujących , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
Program szkolenia:
 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela współorganizującego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego.
Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel współorganizujący-obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli współorganizujących, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :
 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów

Szkolenie Rola i zadania nauczyciela współorganizującego w praktyce

Nagranie szkolenia: 31.08.2023 r., liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: IPET – wzór, plan pracy nauczyciela współorganizującego,

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Dla kogo szkolenie:
 • nauczycieli współorganizujących
 • dyrektorów
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Program:
 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące nauczyciela współorganizującego.
 2. Rola i zadaniami nauczyciela współorganizującego.
 3. Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcji – rozwiązywanie trudnych sytuacji.
Opis szkolenia:
Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:
 • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela współorganizującego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
 • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze SPE.

Prowadząca: Dorota Fornalska

Warianty:

Teczka pracy nauczyciela współorganizującego, Dokumentacja nauczyciela współorganizującego i  teczka pracy nauczyciela współorganizującego, Rola i zadania nauczyciela współorganizującego w praktyce, Dokumentacja nauczyciela współorganizującego, teczka pracy nauczyciela współorganizującego 

Shopping Cart
Scroll to Top