IPET i WOPFU – jak tworzyć dokumentację dla ucznia ze spektrum autyzmu

Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

69,00 

Availability: Na stanie

, ,

IPET i WOPFU – jak tworzyć dokumentację dla ucznia ze spektrum autyzmu

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • do nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

Program szkolenia:

 • Dokumenty ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funk tonowania Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny według aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 • Podział zadań w zespole nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem.
 • Struktura IPET-u oraz WOPFU
 • Ocena efektywności działań, modyfikacja IPET.

Opis szkolenia:

Dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowując IPET należy brać pod uwagę wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia lub dziecka.Podczas szkolenia zostaną przypomina najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem tych dokumentów. Zwrócimy  uwagę na najważniejsze zasady obowiązujące określający zasady pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas webinaru zostaną omówione  procedury jego opracowania: prowadząca wyjaśni, dla kogo przeznaczony jest IPET, kto wchodzi w skład zespołu opracowującego program i jakie treści powinien on zawierać. Poznasz formy i metody pracy, a także ustalenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami i instytucjami

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Dowiesz się, czym jest WOPFU I IPET.
 • Otrzymasz wiedzę  związanych z  interpretacją orzeczenia oraz realizacją owych zadań.
 • Poznasz podstawę prawną regulujące tworzenie dokumentów dla dzieci ze spektrum autyzmu

Prowadząca:
dr Marta Koplejewska

Shopping Cart
Scroll to Top