Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania nauczycieli i specjalistów

 

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: IPET ocena efektywności, Arkusz okresowy WOPFU, Arkusz oceny efektywności PPP, Wzór zawiadomienia IPET

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  oraz materiałów:

 • IPET ocena efektywności
 • Arkusz okresowy WOPFU
 • Arkusz oceny efektywności PPP
 • Wzór zawiadomienia IPET

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania nauczycieli i specjalistów.

Data szkolenia: 09.01.2023 r. g. 16:00

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

Program:

 • Obowiązujące przepisy
 • Obligatoryjne zadania w świetle prawa- pedagog, pedagog specjalny
 • WOPFU i IPET – ocena efektywności
 • Dokumentacja i narzędzia pomocne w ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Na szkoleniu:

 • Poznasz obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP
 • Przeanalizujesz zadania specjalistów w zakresie udzielania i dokumentowania PPP
 • Nauczysz się konstruować dokumentację ewaluacji PPP
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli nauczycielom i specjalistom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji. Ewaluacja jako ocena efektywności działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest jednym z ważniejszych etapów pracy nauczyciela, pedagoga oraz pedagoga specjalnego. Należy znać obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top