Nieneurotypowi w szkole. Spektrum autyzmu, ADHD, FASD – poradnik dla nauczyciela

Opcja:

 1. Zaświadczenie + nagranie = 69 zł
 2. Zaświadczenie + nagranie + materiały = 90 zł

już od: 69,00 

, , , , , , ,

Nieneurotypowi w szkole. Spektrum autyzmu, ADHD, FASD – poradnik dla nauczyciela


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5h   w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( opcja 1 lub 2),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy ( opcja 1 lub 2),
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF( opcja 2),

Dla kogo jest szkolenie:

 • nauczycieli/wychowawców, pedagów, psychologów szkolnych, specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznych, studentów kierunków pedagogicznych

Program szkolenia:

 • ZA, ADHD, FASD – dajmy szansę i adekwatne wsparcie.
 • Cechy charakterystyczne – wiedzieć, by zrozumieć.
 • Pomocne wskazówki dla nauczycieli/wychowawców.
Opis szkolenia:

Zachowania trudne, nietypowe, uciążliwe dla otoczenia często wynikają z zaburzeń rozwojowych manifestujących się problemami w funkcjonowaniu szkolnym. Deficyty  komunikacyjne i społeczne oraz inne odmienności  rzutują na osiągnięcia szkolne także i wtedy nie stwierdza się niepełnosprawności intelektualnej. Tak dzieje się w przypadku Zespołu Aspergera (spektrum autyzmu) oraz Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD). Specyficzne cechy związane z kolejnym opisywanym zjawiskiem – FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy) stanowią kolejne, trudne wyzwanie dla nauczyciele/wychowawców, tym bardziej, ze często grupa tych uczniów funkcjonuje bez rozpoznania, a więc i bez pomocnych wskazówek dla nauczycieli/wychowawców . Na szkoleniu przekazane będą podstawy wiedzy dotyczące wymienionych zaburzeń, a więc Zespołu Aspergera (spektrum autyzmu), ADHD i FAS, porozmawiamy o przyczynach, przejawach i charakterystycznych zachowaniach uczniów oraz  o tym, jak, wspierać ich w warunkach szkolnych

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. przedstawianych zaburzeń rozwojowych.
 • Dowiesz się jak efektywnie wspierać , uwzględniając specyfikę funkcjonowania opisywanej grupy uczniów.

Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło

Opcja:

Nieneurotypowi w szkole. Spektrum autyzmu, ADHD, FASD (1), Nieneurotypowi w szkole. Spektrum autyzmu, ADHD, FASD (2)

Shopping Cart
Scroll to Top