Szkolenie online

Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Szkolenie online

Jak uczyć się efektywnie i uczyć innych uczenia się.

Cykl czterech szkoleń online

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.

Cykl czterech szkoleń online

Samodzielność, innowacyjność i kreatywność.

Szkolenie online

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edu. – planowanie IPET i WOPFU.

Szkolenie online

Zarządzanie zespołem podczas sytuacji kryzysowych.

Szkolenie online

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Szkolenie online

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

Szkolenie online

Myśl pozytywnie, bo szczęśliwi ludzie zmieniają świat.
Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2020/2021
Rady Pedagogiczne Szkolenia. Zespołów Nauczycieli.
Shopping Cart
Scroll to Top