15.11.2022 r.

17:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1.Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN: 1.Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 2.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają etapy  diagnozy oraz nauczą się  tworzenia programu poprawy efektywności kształcenia.

Wiele szkół we wrześniu staje przed problemem diagnozy wyników egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego oraz jeśli ten wynik jest niski napisania Programu poprawy efektywności kształcenia. Szkolenie będzie odpowiedzią na te wyzwania . Podczas wspólnej pracy  uczestnicy nauczą się, jak stworzyć Program poprawy efektywności kształcenia.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • liderów zespołów przedmiotowych,
 • nauczycieli szkół podstawowych ,średnich i zawodowych.
  •  zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
  • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy.

   

 • Czego potrzeba, aby dokładnie zdiagnozować potrzeby szkoły w zakresie poprawy efektów egzaminu?
 • Zadania nauczycieli i dyrektora – diagnoza wstępna.
 • Diagnoza pogłębiona –I etap.
 •  Diagnoza pogłębiona II etap- metaplan.
 • Z czego składa się Program poprawy efektywności kształcenia?
 •  Konstrukcja celu metodą SMART.
 • Praca nad fragmentem Programem poprawy efektywności kształcenia.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

 • Dowiesz się , z jakich etapów składa się diagnoza.
 • Nauczysz się tworzyć Program poprawy efektywności kształcenia szyty na potrzeby szkoły.
 • Poznasz metodę SMART do konstruowania celu.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie diagnozy i planowania.
 • Otrzymasz inspirację oraz materiały pomagające.

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Marta Koplejewska

YXNzZXRzL3RyYWluZXJzL01hcnRhLUtvcGxlamV3c2thLmpwZw removebg preview
– oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top