Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.
 

Opis szkolenia: 

Celem jest omówienie funkcjonowania językowego dziecka/ ucznia z afazją motoryczną i przybliżenie efektywnych sposobów pracy z nim na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych,
 • wszystkich zainteresowanych,
 • Terminologia logopedyczna dotycząca zaburzeń afatycznych u dzieci i doświadczenia pedagogiczne z pracy z dzieckiem/uczniem z afazją.
 • Objawy zaburzeń językowych i deficytów komunikacyjnych.
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia oraz specjalistami w terapii.
 • Jak wspierać rozwój językowy dziecka/ucznia z afazją motoryczną?
 • Praktyczne aspekty planowania zajęć, przygotowywania pomocy i realizacji zajęć/ lekcji dla dziecka/ ucznia z afazją motoryczną.
 • Rozszerzysz wiedzę dotyczącą typologii zaburzeń afatycznych u dzieci,
 • Wymienisz się doświadczeniami pedagogicznymi na temat pracy z dzieckiem/uczniem z afazją w przedszkolu/szkole/placówce,
 • Wzbogacisz swój warsztat pracy i wiedzę dotyczącą terapii afazji motorycznej, nabędą umiejętność wspierania rozwoju językowego dziecka/ ucznia z afazją motoryczną,
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

Projekt bez tytulu 12– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top