13.09.2022 r.

19:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

  • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS, jest omówienie obowiązków specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla dziecka/ucznia z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Dla kogo jest to szkolenie:

  • dyrektorów,
  • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • Usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki zajęć rewalidacyjnych organizowanych w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
  • Pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji zespołu nauczycieli i specjalistów uczących dziecko/ucznia z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.
  • Dokumentacja nauczycieli w przedszkolu – jak jest? (wymiana doświadczeń na czacie).
  • Kompetencje rady pedagogicznej w zakresie stanowienia obowiązującej w placówce dokumentacji nauczycieli.
  • Katalog obowiązującej dokumentacji pedagogicznej w przedszkolu (praktyczne przykłady).

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

  •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry