Kurs jest dla wszystkich nauczycieli i specjalistów, którzy chcą zdobyć podstawowe informacje na temat tego jak skutecznie i zgodnie z przepisami prawa udzielać pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu i szkole. 

To idealne rozwiązanie dla dyrektorów oraz specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz innych specjalistów) pracujących w szkole podstawowej i przedszkolu.

„Kurs” to zbiór szkoleń online (webinarów) dzięki, którym:

 • podniesiesz swoje kompetencje w zakresie dokumentowania i organizowania PPP w placówce,
 • zdobędziesz wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE,
 • zdobędziesz umiejętności sprawnego konstruowania niezbędnej dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
 • zaplanujesz działania wspierających na poszczególnych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijające umiejętności uczenia się).
Odtwórz wideo

Zawartość kursu

szkolenia online

Szkolenie dostępne na naszej platformie szkoleniowej. Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz, z dostępem do 31.07.2023 r.

nagrania wideo

omawiające najistotniejsze zagadnienia pomocy psychologiczno - pedagogiczne w placówce

dokumenty do pobrania

gotowe do wdrożenia dokumenty porządkujące, dokumentowanie udzielanej psychologiczno - pedagogiczne w placówce

imienne zaświadczenia

11 zaświadczeń gotowych do pobrania w wersji PDF na Twoim koncie na www.cos.edu.pl (10 zaświadczenia po ukończeniu każdego z modułów i 1 zaświadczenie po ukończeniu kursu).

Podczas kursu:

ZAPISY W DZIENNIKU 3 removebg preview
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – klasyfikacja potrzeb.
 • Dokumentacja – dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa.
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją

Moduł II Szkolenie online IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

 • Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – jak ją sporządzić.
 • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu – ewaluacja.
 • Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.

Moduł III Szkolenie online ABC pedagoga specjalnego. Zadania, obowiązki i formy ich realizacji

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Przepisy prawa
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego

Moduł IV Szkolenie online Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej

 • Obowiązujące przepisy,
 • Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • Metody i formy pracy na zajęciach dydaktycznych,
 • Dokumentacja zajęć i pracy nauczyciela.

Moduł V Szkolenie online Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe założenia i aspekty prawne (WWR)

 • WWR – podstawowe założenia.
 • Podstawy prawne.
 • Kwalifikacje kadry prowadzącej WWR.
 • Dokumentacja WWR.
 • Stymulacja zmysłowa.
 • Wsparcie dziecka objętego WWR

Moduł VI Szkolenie online Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli.
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia.

Moduł VII Szkolenie online Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w światle obowiązujących przepisów ( ilość uczestników, forma pomocy).
 • Jak zaplanować działania wspierające dla uczniów?
 • Program pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Gotowy dokument- analiza.
 • Pomysły do realizacji zajęć.

Moduł VIII Szkolenie online Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – obowiązujące przepisy i pomysły na realizację

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie umiejętności uczenia się.
 • Zasady organizacji zajęć – obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 • Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności uczenia się.

Moduł IX Szkolenie online Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Procedury + pomysły

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie umiejętności społeczno-emocjonalnych.
 • Zasady organizacji zajęć – obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 • Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności społeczno – emocjonalnych.

Moduł X Edukacja włączająca (szkolnie dostępne w ramach kursu od 27.10.2022 r.)

 • Edukacja włączająca- cele i założenia.
 • Obowiązujące przepisy i dokumentacja.
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia ucznia ze SPE.
 • Gotowe pomysły.
 • Analiza IPET, WOPFU.

Dokumentacja

 1. Karta – ucznia w ramach PPP
 2. Arkusz – oceny efektywności PPP
 3.  Dostosowania – przykładowe zapisy,
 4. Karta – PPP
 5. WOPFU –  ewaluacja
 6. IPET – asperger
 7. IPET -niepełnosprawność w stopniu lekkim
 8. IPET – wzór
 9. IPET – zawiadomienie
 10. Program zajęć KK
 11. Arkusz wspomagania dziecka
 12. Ankieta – bezpieczeństwo dla rodziców
 13. Ankieta – bezpieczeństwo dla dzieci
 14. Czynniki ryzyka –  ankieta dla ucznia
 15. Przykładowy Pogram wychowawczo – profilaktyczny
 16. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego
 17. Analiza skuteczności udzielania PPP
 18. Arkusz efektywności PPP
 19. Kinezjologia 
 20. Koncentracja uwagi
 21. Sprawozdanie z zajęć
 22. Plan zajęć
 23. Scenariusze przykładowe
 24. Scenariusz zajęć 
 25. Karty pracy
 26. Linki 
 27. Karty pracy
 28. Pedagog specjalny narzędzia do diagnozy na początek
 29. Plan pracy pedagoga specjalnego
 30. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela

Teczka ucznia ze SPE

 1. Arkusz oceny efektywności PPP;
 2. Arkusz OKRESOWEJ WOPFU, jako_ewaluacja podejmowanych działań modyfikacja zdalne – Wzór;
 3. Dostosowania (przykładowe – zapisy – wzory) – zbiór;
 4. IPET – aneks, kształcenie na odległość;
 5. IPET – „Asperger” – wzór;
 6. IPET – wypełniony – niepełnosprawność intelektualna wzór;
 7. IPET – wzór;
 8. IPET – zebranie;
 9. Karta pomocy pp;
 10. Karta ucznia w ramach PPP;
 11. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 12. Literatura – polecane pozycje, do pracy z uczniem ze SPE;
 13. Modyfikacja IPET – przykładowy wzór;
 14. Opis dokumentacji – teczka ucznia ze spe;
 15. Procedura organizowania i udzielania pomocy pp  i dostosowania;
 16. WOPFU poprzedzająca IPET – przykładowy wzór;
 17. Wzór zawiadomienia IPET;
 18. Wykaz aktów prawnych – organizacja pomocy pp.
Prowadząca kurs

Angelika Perdek Chabinowska

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacjiwczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top