Co ważne –  finansowaniu podlegają również szkolenia na żywo (webinary) i szkolenia on-line.

 

Jeżeli planujesz udział w szkoleniach Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS – możesz ubiegać się u dyrekcji o pokrycie jego kosztów.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS jest niepubliczną placówką oświatową, która w swoich zadaniach statutowych obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli, m.in. za pomocą platformy szkoleniowej na www.cos.edu.pl oraz posiada akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Jak to zrobić?

 • ustal z Dyrekcją zasady finansowania i przedstaw jej naszą ofertę szkoleń 

 • poproś Dyrekcję o partycypację w kosztach zakupu szkolenia lub szkoleń

 • zamów wybrane szkolenie lub szkolenia, spośród dostępnych tematów

 • przy składaniu zamówienia wypełnij  formularz danych osoby biorącej udział w szkoleniu oraz zaznacz chec box  Chcę otrzymać fakturę na placówkę

 • wybierz opcje  płatności: przelew bankowy – płatność odroczona

 • faktura zostanie wystawiona na podane dane podane w zamówieniu i wysłana na adres e-mail , na który zostało złożone zamówienie 

 • po uiszczeniu faktury otrzymasz dostęp do szkolenia

 • zostaniesz poinformowana (y) o uruchumieniu szkolenia ( wiadomość e-mail, rekomendujemy sprawdzenie skrzynki SPAM lub pozostałych folderów, w przypadku braku w skrzynce odbiorczej)

Dodaj podtytul 6 600x600 removebg preview

Podstawa prawna

art. 70a ust. 1 pkt 3a Karty Nauczyciela ( Dz.U z 2021 r. poz. 1762)

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowuje się:

 1. koszty udziału nauczycieli w (…..), szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, (…..) oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 2.  koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez (….) placówki doskonalenia nauczycieli;
 3. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez (…) placówki doskonalenia nauczycieli;
Shopping Cart
Scroll to Top