10.10.2022 r.

17:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zmiany, ważne z punktu widzenia pracowników oświaty, pojawiły się w ustawie dotyczącej osób nieletnich.  Uczestnicy poznają nowe przywileje dyrektorów szkół w zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich i dowiedzą się, jakie środki oddziaływania wychowawczego mogą być stosowane na gruncie szkolnym.

Dla kogo szkolenie:

 • Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów szkolnych
 • zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
 • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy
 • materiałów: wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby współpracy z sądem rodzinnym

 

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) - w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

 • Poznasz podstawowe zapisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 • Zapoznasz się z procedurą stosowania środków oddziaływania wychowawczego.
 • Dowiesz się, kiedy niezbędna jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w sprawie ucznia.
 •  Uczestnik, który wykupi dostęp otrzyma ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby współpracy z sądem rodzinnym.
 • Nowa ustawowa definicja osoby nieletniej.
 • Zadania szkół w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez dyrektora szkoły – dla kogo i jakie

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry