Szkolenie wpisuje się w realizację:

 priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zmiany, ważne z punktu widzenia pracowników oświaty, pojawiły się w ustawie dotyczącej osób nieletnich.  Uczestnicy poznają nowe przywileje dyrektorów szkół w zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich i dowiedzą się, jakie środki oddziaływania wychowawczego mogą być stosowane na gruncie szkolnym.

Dla kogo szkolenie:

 • Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów szkolnych
 • Nowa ustawowa definicja osoby nieletniej.
 • Zadania szkół w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez dyrektora szkoły – dla kogo i jakie
 • Poznasz podstawowe zapisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 • Zapoznasz się z procedurą stosowania środków oddziaływania wychowawczego.
 • Dowiesz się, kiedy niezbędna jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w sprawie ucznia.
 •  Uczestnik, który wykupi dostęp otrzyma ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby współpracy z sądem rodzinnym.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

lidia cynt e1627821345432 removebg preview– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top