Standardy Ochrony Małoletnich – nowe wytyczne i obowiązki dla dyrektorów placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

Aktualnie powyższe szkolenie dostępne jest w formie offline – szczegóły kliknij tutaj

 

110,00 

Brak w magazynie

, ,

Standardy Ochrony Małoletnich – nowe wytyczne i obowiązki dla dyrektorów placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych


Data nagrania szkolenia: 13.11.2023 r.

Miejsce szkolenie: Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ), do odsłuchania. Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Liczba godzin (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.


Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja, Standardy Ochrony Małoletnich – 16 str., Karta przebiegu interwencji, Karta zdarzeń zagrażających, Oświadczenie kandydata, Załącznik rozdziała 4 – procedury, Zarządzenie dyrektora.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych i specjalnych, dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (wszystkie etapy edukacyjne).
 • Wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Uchwalona w lipcu 2023 roku ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe obowiązki dla dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają osoby małoletnie w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Do 15 lutego 2024 roku w każdej z tych placówek obligatoryjnie muszą zostać opracowane i wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich, a niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością prawną.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na dyrektorach placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych w związku z nowymi przepisami w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą. Omówione zostaną nowe regulacje prawne, związane z wprowadzaniem nowych lub aktualizowaniem istniejących procedur, w tym elementy Standardów Ochrony Małoletnich, kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie niekaralności za przestępstwa seksualne oraz procedury interwencji w sytuacji podejrzenia, że dochodzi do krzywdzenia osoby małoletniej.

Program szkolenia :

 • Nowe obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej, w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony osób małoletnich przed przemocą – procedury wymagane przepisami prawa, tworzenie nowych, aktualizacja istniejących.
 • Kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Elementy Standardów Ochrony Małoletnich – jak opracować wzorcową dokumentację w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz nowe obowiązki dyrektorów, wynikające z nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Dowiesz się, w jaki sposób stworzyć procedury w zakresie ochrony dzieci przed przemocą .
 • Otrzymasz wzory dokumentów związanych z wprowadzaniem Standardów Ochrony Małoletnich, w tym przykładowe procedury.
 • Wzmocnią swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób małoletnich

Prowadząca:

cynt removebg previewLidia Cynt

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top