Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia),

Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Data szkolenia : 30.08.2022 r.  godz. 19:00

Być nauczycielem współorganizującym kształcenie i robić to dobrze.

Opis szkolenia na żywo

Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program szkolenia :

 • Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (wspomagającego) – podstawy prawne i rozwiązania praktyczne.
 • Rola i zadania oraz dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego (wspomagającego) w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym.
 • Komunikacja z rodzicami dziecka i z nauczycielem wiodącym.
 • Problemy pojawiające się w pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).
 • Wybrane skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem i jego rówieśnikami z klasy – rozwiązania sprawdzone..

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
 • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze spe

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Prowadząca

mulandr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Shopping Cart
Scroll to Top