Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela mianowanego wg nowych zasad  – 01.09.2022 r

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

 

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online  Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i materiałów.


Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela mianowanego wg nowych zasad 

– 01.09.2022 r.

Nagranie szkolenia: 22.08..2022 r.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego początkującego w szkole i rozpoczynającego staż.
 • Przepisy od 1.09.2022 dla nauczycieli wspomagających rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zakończenie stażu.

Opis szkolenia:

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających rozpoczynających pracę w placówkach oświatowych. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela mianowanego

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury nowego awansu zawodowego od 1.09.2022 r.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykładowy planu rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego .

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, którzy na dzień 31.08.2022 r. nie mają stopnia awansu
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top