Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela dyplomowanego wg nowych zasad – 01 września 2022 r.

Szkolenie wpisuje się, w realizację:

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

4-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów tj.

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela dyplomowanego wg nowych zasad

– 01 września 2022 r.

Data szkolenia 23.08.2022 r. g. 13:00

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego rozpoczynającego staż na nauczyciela dyplomowanego.
 • Przepisy prawne  od 1.09.2022 dotyczące awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Zakończenie stażu.

Opis szkolenia:

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających rozpoczynających staż od 01.09.2022 na nauczyciela  dyplomowanego. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela  dyplomowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury nowego  awansu zawodowego od 1.09.2022 r.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu  rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego .
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających mianowanych innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów. którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i na dzień 31 sierpnia 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top