WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Availability: Na stanie

60 minut  szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji”

Nagranie szkolenia zd. 14.09.2022 r.

Co powinien zawierać IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny? Jak go stworzyć? Jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkolenia Marty Koplejewskiej „WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji”.

Program szkolenia

 • Co podają przepisy prawa na temat tworzenia  IPET-u?
 • Co powinien zawierać IPET? I kiedy powinien być stworzony?
 • Czym jest  Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia?
 • Narzędzia diagnostyczne standaryzowane i niestandaryzowane.
 • Przykład IPET-u i WOPF-u.

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego dotyczącymi kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Poznają metody określenia specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób poprawnie konstruować i realizować Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, a także jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie tworzenia przepisów prawa.
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące tworzenia IPET-u wraz z  wcześniej przeprowadzoną WOPFU
 • Nauczysz się tworzyć poprawnie IPET wraz z poprawnie przeprowadzoną WOPFU.

Dla kogo jest to szkolenie

 • pedagogów,
 • logopedów i wszystkich specjalistów  pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top