Przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu (platforma Clickeeting).

Po rejestracji oraz zaksięgowaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do rejestracji i logowania ( link rozsyłany jest dzień przed szkoleniem – sprawdź folder spam i inne ). Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia, zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

105,00 

Brak w magazynie

, ,

Przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty.

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Data szkolenia: 27.11.2023 r. g. 18:30, liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: plan pracy pedagoga specjalnego, wzór arkusza dostosowań dla uczniów z opinią PPP oraz bez opinii, opracowanie dotyczące dostosowań dla uczniów ze SPE, wzór IPET, wzór ewaluacji IPET, wzór WOPFU, spis dokumentów koniecznych z pomocy PPP,,arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli specjalistów, nauczycieli współorganizujących, pedagogów specjalnych, dyrektorów

Program szkolenia:

  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące wsparcia udzielanego w placówce oświatowej.
  • Przepisy dotyczące dostępności w wielu aspektach.
  • Katalog dzieci/uczniów potrzebujących specjalnego wsparcia.
  • Obowiązki nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w zakresie wszechstronnej opieki nad dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dokumentacja obowiązująca nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Poznasz przepisy prawa dotyczące dostępności, wsparcia w placówkach oświatowych.
  • Potrafisz wymienić dzieci/uczniów potrzebujących specjalnego wsparcia.
  • Poznasz obowiązki w zakresie wspierania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Samodzielnie stworzysz dokumentację obowiązującą nauczycieli specjalistów, w tym  pedagogów specjalnych.
  • Wykażesz się inicjatywą i samodzielnością podczas realizacji powierzonych zadań dotyczących dostępności, wsparcia w placówkach oświatowych.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top