Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: dostęp do szkolenia na okres 3 m-cy, zaświadczenie, materiały
 • w ramach opcji 2: dostęp do 3 szkoleń na okres 3 m-cy, 3 zaświadczenia, materiały

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045),

OPCJA 1 OTRZYMUJESZ 39 zł: 

Zaświadczenie

Dostęp do szkolenia – nagrania na 3 m-ce pn. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Materiały:

 1. Wzór zawiadomienia
 2. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (IPET)
 4. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
 6. KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

OPCJA 1 OTRZYMUJESZ 90 zł: 

Zaświadczenia x 3

Dostęp do szkoleń – nagrań na 3 m-ce pn.

 1. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE
 3. IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

Materiały:

 1. Wzór zawiadomienia
 2. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (IPET)
 4. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
 6. KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
 7. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego
 8. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego
 9. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawność ruchowa w tym afazja
 10. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 11. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu
 12. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)
 13. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą
 14.  Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
 15. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
 16. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
 17. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca w Szkole
 18. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego
 19. Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 20. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 21. Arkusz okresowej WOPFU,
 22. Przykładowe zalecenia IPET WOPFU,
 23. Wpisy do IPET,
 24. Wzór WOPFU poprzedzająca IPET,
 25. Wskazania asperger, autyzm,
 26. IPET wzór niepełnosprawność w stopniu lekkim,
 27. IPET wzór druku

Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Nagranie szkolenia: 22.03.2023 r

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli i specjalistów pełniących w szkole lub zamierzających podjąć się funkcji koordynatora pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje kto może pełnić funkcję koordynatora zespołu psychologiczno-pedagogicznego i jakie zadania można powierzyć koordynatorowi zespołu.

Komu powierzać poszczególne zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jakie znaczenie ma ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole.

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcono roli osoby koordynującej działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W czasie spotkania zostaną wyjaśnione zadania, przed jakimi stoi koordynator PPP. Zostaną omówione również trudności, na które może napotkać w toku organizacji i udzielania pomocy. Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę jak planować i rozdzielać zadania, które będą realizowane przez poszczególnych członków zespołu. Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli pełniących funkcję koordynatora PPP w placówce.

Program

 • Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej – kto może nim zostać?
 • Koordynator PPP – zadania i cele realizowane w placówce.
 • Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów. Zadania zespołu PPP.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się planować i koordynować współpracę w zakresie udzielania PPP w placówce.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację PPP.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

1. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole + materiały, 2. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, IPET – konstruowanie dokumentacji, Dostosowanie wymagań edukacyjnych+materiał

Shopping Cart
Scroll to Top