Diagnoza funkcjonalna – wprowadzenie

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox. Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: wzór WOPFU dla dziecka objętego kształceniem specjalnym, spis narzędzi diagnostycznych
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku rejestracji za pomocą adresu poczty elektronicznej  uczestnik może nie otrzymywać e-maili – ponieważ  zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo w wydarzeniu. Po dokonaniu rejestracji i płatności prosimy o wiadomość na adres biuro@cos.edu.pl, zawierającą nazwę webinaru, na który dokonany został zapis. Prześlemy wówczas bezpośredni link do pokoju webinarowego, umożliwiający udział w wydarzeniu

87,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  oraz materiałów:

 • wzór WOPFU dla dziecka objętego kształceniem specjalnym

 • spis narzędzi diagnostycznych

Diagnoza funkcjonalna – wprowadzenie

Data szkolenia: 12.04.2023 r. g. 17:00

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli i specjalistów w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów, z naciskiem na zadania zespołu do spraw opracowania WPOFU. Diagnoza funkcjonalna, polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w różnych aspektach i sferach rozwoju. W czasie diagnozy oceniany jest rozwój dziecka, w różnych aspektach. Szkolenie, jest wprowadzeniem w podstawy zrozumienia celu diagnozy funkcjonalnej i jej wykorzystania w pracy nauczyciela.

Program:

 • Co to jest diagnoza funkcjonalna?
 • Zadania zespołu oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia/ dziecka w placówce
 • Obserwacja pedagogiczna jako podstawa diagnozy
 • Przykładowe narzędzia diagnostyczne – omówienie

Opis szkolenia:

Diagnoza funkcjonalna łączy oba modele diagnostyczne: ilościowy i jakościowy. Diagnoza funkcjonalna ma na celu dokładne rozpoznanie środowiska oraz funkcjonowania ucznia w różnych sytuacjach. To rozpoznanie łączy się z indywidualną analizą problemów dziecka w różnych sytuacjach.  Taka diagnoza pozwala na precyzyjne ustalenie potrzeb, a w dalszej części przedyskutowanie sposobów ich zaspokajania w placówce.

Na szkoleniu:

 • Poznasz zasady wykorzystania diagnozy funkcjonalnej w pracy z uczniem ze SPE
 • Nauczysz się wykorzystywać podstawowe narzędzia pomocne w diagnozie
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania PPP

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • początkujących specjalistów
 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top