Orzeczenie i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

180,00 

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania nauczycieli i specjalistów

szkolenie w pakiecie

Na stanie

Availability: Na stanie

, , , ,

Orzeczenie i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku, ,
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy.
 • materiały szkoleniowe: Wzór IPET, Wzór WOPFU, Karta pomocy PPP, Podstawowe terminy Orzeczenia Opinie

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa regulujące wydawanie opinii oraz orzeczeń przez PPP.
 • Rodzaje opinii.
 • Opinia a orzeczenie – różnice.
 • Jak prawidłowo interpretować i analizować owe dokumenty?

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich pracujących z osobami posiadającymi problemy edukacyjne

Opis szkolenia:

W polskim systemie oświaty każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny w publicznej i niepublicznej szkole ma prawo do uzyskania pomocy i wsparcia wtedy, gdy ma trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym. Dotyczy to uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwykle na podstawie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej są oni objęci stosowną pomocą. Jakie zadania ma szkoła w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jak należy interpretować owe dokumenty?

W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy prawa oraz zaprezentowane wskazówki do pracy z uczniem ze SPE. Prowadząca przedstawi główne różnice między opinią a orzeczeniem oraz obowiązki szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z różnego typu deficytami.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Zyskasz wiedzę na przepisów prawa dotyczących opinii oraz orzeczeń wydawanych przez PPP.
 • Nauczysz się właściwie interpretować owe dokumenty.
 • Nauczysz się stosować  odpowiednie metody i techniki pracy na podstawie obrazu funkcjonowania dziecka

Prowadząca: dr Marta Koplejewska

Shopping Cart
Scroll to Top