Promocja

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu, Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?, Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Original price was: 261,00 zł.Current price is: 99,00 zł.

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Zestaw trzech szkoleń:

Otrzymasz:

 • 3 zaświadczenia w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały,

1. Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu

Nagranie szkolenia  23.10.2023 r

Program szkolenia:

 • Definicja leku.
 • Wybrane cechy charakteryzujące objawy lęku.
 • Źródła lęku.
 • Diagnostyka oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z lękami.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich prcujących z osobami ze spektrum autyzmu.

2. Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?

Nagranie szkolenia: 08.03.2023 r.

Program szkolenia:

 • Spektrum autyzmu – charkterystyka
 • Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe (kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne dziecka oraz zaburzenia integracji sensorycznej)
 • Terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje językowe
 • Wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci ze spektrum autyzmem oraz pozostałych  osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem

3. Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu – techniki pracy

Nagranie szkolenia zd. 16.01.2023 r.

Program szkolenia:

 • Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu
 • Mierzalne efekty pracy
 • Zabawy i ćwiczenia stosowane w terapii dzieci ze spectrum autyzmu

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu
 • rodziców dzieci autystycznych
 • studentów pedagogiki

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top