06.09.2022 r.

19:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

Jak zgodnie z prawem i realiami edukacyjnymi organizować i dokumentować pomoc p-p udzielaną w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.

Opis szkolenia:

Celem jest zapoznanie słuchaczy, jak realnie organizować i dokumentować pomoc p-p w przedszkolu/szkole.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,

 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

 • Przypomnisz sobie przepisy prawa oświatowego odnoszące się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Omówisz zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także działania nauczycieli i specjalistów udzielających uczniowi/wychowankowi pomocy p-p.
 • Wzbogacisz wiedzę na temat form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze spe w przedszkolu, szkole, placówce.
 • Zaproponujesz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.
 • Zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz zadania i rola nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  wobec konkretnych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry