Organizacja i dokumentacja PPP w szkole z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

 

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia), spis dokumentacji z pomocy p-p.

Organizacja i dokumentacja PPP w szkole z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego” 

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 06.09.2021 r.

Jak zgodnie z prawem i realiami edukacyjnymi organizować i dokumentować pomoc p-p udzielaną w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.

Opis szkolenia online:

Celem jest zapoznanie słuchaczy, jak realnie organizować i dokumentować pomoc p-p w przedszkolu/szkole.

Program szkolenia :

 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.
 • Zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz zadania i rola nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  wobec konkretnych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści ze szkolenia w NODN COS

 • Przypomnisz sobie przepisy prawa oświatowego odnoszące się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Omówisz zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także działania nauczycieli i specjalistów udzielających uczniowi/wychowankowi pomocy p-p.
 • Wzbogacisz wiedzę na temat form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze spe w przedszkolu, szkole, placówce.
 • Zaproponujesz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Serdecznie porosimy o wyrażenie opinii o szkoleniu, poprzez wypełnienie ankiety.

Prowadząca

Projekt bez tytulu 12dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Shopping Cart
Scroll to Top