Wsparcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: Wzór IPET, WOPFU dla dziecka w wieku przedszkolnym
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  oraz materiałów:

 • Wzór IPET,
 • WOPFU dla dziecka w wieku przedszkolnym

Wsparcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.

Data szkolenia: 23.02.2023 r. g. 16:00

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat efektywnej pracy z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.

Program:

 • Kształcenie specjalne w przedszkolu
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dla kogo?
 • Obowiązki przedszkola w zakresie dokumentacji PPP
 • IPET, WOPFU – obszary
 • Zadania zespołu do spraw IPET
 • Współpraca z rodzicami

Na szkoleniu:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie organizacji kształcenia specjalnego i PPP.
 •  Nauczysz się konstruować dokumentację wsparcia.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opis szkolenia:

Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dostarczenie przez rodziców takiego orzeczenia oznacza, że przedszkole musi sprostać dodatkowym obowiązkom. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie aspekty prawne, które są istotne z perspektywy pracy nauczyciela przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeanalizowana zostanie podstawowa dokumentacja taka jak:  indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny i ocena wielospecjalistyczna poziomu funkcjonowania dziecka.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top