Myśl pozytywnie, bo szczęśliwi ludzie zmieniają świat

Połączenie informacji teoretycznych i wyników badań z praktycznymi rozwiązaniami – licznymi przykładami i ćwiczeniami, a także doświadczeniem prowadzącej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

0,00 

Brak w magazynie

Bezpłatne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli

Dla kogo jest szkolenie „Myśl pozytywnie, bo szczęśliwi ludzie zmieniają świat”

Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska

Uczestnicy otrzymają szereg rozwiązań i ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami na co dzień, a także podczas zajęć wychowawczych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które pomogą kształtować u uczniów postawę proaktywności i wiarę w to, że to oni swoimi myślami kształtują otaczającą ich rzeczywistość.

Opis szkolenia

Okres dorastania młodych ludzi to czas kształtowania się ich poczucia własnej wartości i myślenia o sobie w kategorii sprawstwa bądź bezradności. Nasze myśli kształtują nasze myślenie o nas oraz o innych ludziach. Często nie kontrolujemy ich i dlatego wpadamy w pułapki myślenia, z których trudno nam się uwolnić.

Jak modelować u dzieci i młodzieży myślenie, które pomoże im pokonywać własne słabości, będzie wspierało ich w kolejnych działaniach i będzie dodawało odwagi, by podejmować wyzwania? Na to pytanie odpowie prowadząca podczas szkolenia oraz pokaże rządzące ludzkimi myślami mechanizmy, a także poda przykłady konkretnych działań, które dorośli powinni podejmować, chcąc zadbać o to, by młody człowiek odważnie funkcjonował we wciąż zmieniającym się świecie.

Co znajdzie się na szkoleniu

Połączenie informacji teoretycznych i wyników badań z praktycznymi rozwiązaniami – licznymi przykładami i ćwiczeniami, a także doświadczeniem prowadzącej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Dzięki szkoleniu zyskasz widzę
 • jak kształtować u dzieci i młodzieży nastawienie na rozwój
 • jak pobudzać do optymistycznego myślenia
 • jak wpływać na to, co młodzi ludzie myślą o sobie samych
 • czym jest negatywne programowanie i jak formułować myśli i wypowiedzi, by nie miało ono wpływu na nas i nasze otoczenie
 • czym są zniekształcenia poznawcze i jak je przeformułowywać
 • jak uspokoić własne myśli
 • jak pozostać sobą w dynamicznym usieciowionym świecie

Po szkoleniu otrzymasz 

  • certyfikat
  • dostęp do nagrania 1 rok

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska 

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top