Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU?

Nagranie szkolenia zd. : 29.08.2023 r. g. , liczba godzin: 1,5 (godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Wzór IPET i WOPFU, Wypełniony IPET I WOPFU niepełnosprawność w stopniu lekkim, spektrum autyzmu, Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów/ dzieci ze SPE, Wskazówki do ewaluacji PPP,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów każdego etapu edukacyjnego

Szkolenie jest wsparciem w zakresie tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem specjalnym w placówce.

Opis szkolenia:

Szkolenie to praktyczna dawka wiedzy na temat zadań zespołu nauczycieli i specjalistów tworzących dokumentację dziecka objętego kształceniem specjalnym. W czasie webinaru zostaną przedstawione gotowe wskazówki do pracy z dzieckiem/ uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program:

 • Kształcenie specjalne, edukacja włączająca.
 • Obowiązujące przepisy.
 • Zadania zespołu.
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny – obszary.
 • Arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary.
 • Ocena efektywności udzielanego wsparcia.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa regulujące organizację kształcenia specjalnego
 • Nauczysz się sprawnie konstruować obowiązującą dokumentację taką jak IPET i WOPFU
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania PPP
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top