Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka

1  – godzina szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka

Nagranie szkolenia. Data: 06.06.2022r.

Celem szklenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej gier i zabaw sensorycznych

Program szkolenia

  • Definicja zabawy oraz jej skuteczność.
  • Zaburzenia integracji sensorycznej.
  • Propozycje gier i zabaw wspierających rozwój sensoryczny dziecka.
  • Praktyka pedagogiczna.

Opis szkolenia

Jak wykazują badania, liczba dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego systematycznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie ponad 15% polskich dzieci wykazuje zaburzenia SI. Aby wesprzeć ich rozwój, podczas zajęć terapeutycznych wprowadza się różnorodne ćwiczenia stymulujące różne systemy zmysłowe. Podczas szkolenia poznasz gry i zabawy wspierające rozwój sensoryczny dziecka, które z powodzeniem wykorzystasz we własnej praktyce zawodowej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania zabaw na różne systemy zmysłowe.
  • Wprowadzisz elementy terapii SI w codziennej pracy dydaktycznej.
  • Rozszerzysz swój warsztat pracy o praktyczne gry i zabawy wspierające rozwój sensomotoryczny.

Dla kogo jest to szkolenie:
dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu

Prowadząca: dr Marta Koplejewska

Marta Kroplejewskanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

 

Nagranie szkolenia

Shopping Cart
Scroll to Top