02.09.2022 r.

16:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację końcoworoczną swojej pracy.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji na koniec roku szkolnego.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów.

 • Poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego,
 • Zaplanujesz opracowywanie dokumentacji końcoworocznej,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów,
 • Otrzymasz wzór  ewaluacji pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela wspomagającego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela wspomagającego na koniec roku szkolnego?
 •  

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Fornalska


– ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością,

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry