Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEiN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci?

Jak w domu, przedszkolu i szkole wspierać rozwój dziecka/ ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?

 

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia wzbogacą wiedzę na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dzieci ze spektrum.

Pomoże im to w pracy terapeutycznej, udoskonalą umiejętności wspierania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli
 • specjalistów pracujący w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • rodziców dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Symptomy nadwrażliwości i zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Wspieranie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu poprzez wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w funkcjonowaniu dziecka.
 • Nauczysz się dostrzegać symptomy nadwrażliwości i zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Wzmocnisz kompetencje terapeutyczne służące wspieraniu w rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Otrzymasz inspiracje do zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać w codziennej aktywności dziecka ze spektrum.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

Projekt bez tytulu 12– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top