Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEiN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność dostrzegania symptomów nadwrażliwości i zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu.

Opis szkolenia:

Jak wspierać rozwój dziecka stosując elementy metody Integracji Sensorycznej?

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 •  
 • Symptomy
 • Podstawy teorii integracji sensorycznej.
 • Objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.
 • Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, szkole i w domu.
 • Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną.
 • Nabędziesz umiejętność dostrzegania symptomów zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci,
 • Udoskonalisz umiejętność wspierania rozwoju dziecka poprzez stosowanie ciekawych zabaw i ćwiczeń z metody SI.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,

Po uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

Projekt bez tytulu 12– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top