Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów szkolnych. Jego uczestnicy poznają obowiązujące przepisy i zadania do realizacji z zakresu pracy pedagogicznej. Zostaną przedstawione gotowe pomysły na działania oraz wzory dokumentów.

Opis szkolenia:

Szkolenie wprowadza pedagogów w przepisy, obligatoryjne zadania, dokumentację oraz działania wychowawcze i profilaktyczne, które powinny być prowadzone na terenie placówki.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów i wszystkim zainteresowanych nauczycieli.

 • Obowiązujące przepisy.
 • Obligatoryjne zadania pedagoga.
 • Dokumentacja pedagoga.
 • Działania na terenie placówki- bank pomysłów.
 • Dokumentacja ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Warunki sukcesu pracy pedagoga.
 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa.
 • Nauczysz się prawidłowo realizować obligatoryjne zadania.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz inspiracje, materiały do wykorzystania w praktyce.
 •  
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

619e27a565493 o xlarge removebg preview– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top