Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia na żywo:

Zagadnienia związane z wychowaniem do zasadniczych wartości są  istotne z uwagi na podstawowe funkcje i obowiązki placówki oświatowej, a także ze względu na powinności osoby wspierającej rozwój.

W świecie różnorodnych propozycji aksjologicznych, poglądów i metod kształtowania młodego pokolenia, trudno wybrać ścieżkę, która byłaby przekonywująca dla szerszego grona dzieci,  ich rodziców i wychowawców,                                              a równocześnie oparta na sprawdzonej, pozytywnej hierarchii  wartości etycznych.

W tym celu na szkoleniu odwołamy się do antycznej triady wartości, także  tych  z kręgu kultury chrześcijańskiej oraz do systemu proponowanego przez psychologię pozytywną (Values In Action)

Powyższe treści zostaną uzupełnione wiedzą pycho-pedagogiczną, dotyczącą kształtowania odpowiedzialności, dojrzałości społeczno-emocjonalnej oraz umiejętności podejmowania decyzji młodych ludzi.

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów,
  • psychologów szkolnych,
 • Wychowanie do wartości jako podstawa kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
 • Kształtowanie odpowiedzialności osobistej dzieci i młodzieży
 • Decyzyjność nastolatków- dojrzałość, zaufanie, granice
 • Do czego zmierzamy w wychowaniu -kryteria dojrzałej osobowości wg A. Maslowa
 • Postawy prospołeczne – jak je kształtować
 • Prawda, dobro, piękno w XXI w, podstawowe wartości w ujęciu kultury chrześcijańskiej oraz psychologii pozytywnej (wybrane zagadnienia)
 • Mądrość z przeszłości-o Sokratesie i trzech mądrych małpach.
 • Poznasz główne założenia przedstawianych koncepcji wartości.
 • Poznasz treści wpływające na rozwój kompetencji wychowawczych, w zakresie kształtowania dojrzałości, odpowiedzialności i umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o ugruntowany system wartości.
 • Uporządkujesz wiedzę związana z prawidłowościami rozwojowymi.
 • Dowiesz się, jakie kryteria dojrzałej osobowości proponuje psychologia humanistyczna.
 • Otrzymasz inspirację do realizacji ciekawych zajęć związanych                                 z kształtowaniem charakteru młodych pokoleń oraz do spotkań z rodzicami, w ramach priorytetu MEiN 22.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo ( dotyczy pakietu) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Joanna Nienałtowska-Padło

joanna padlo e1627820889914 removebg preview–pedagog, psychoprofilaktyk, coachem, doświadczonym trener Rad Pedagogicznych

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top