Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kim są trudni rodzice i jak z nimi efektywnie współpracować w przedszkolu/szkole?

Podczas szkolenia wzbogacisz wiedzę i umiejętności w sferze relacji interpersonalnych z rodzicami.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 •  
 • Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
 • Charakterystyka relacji nauczyciel – rodzic. Refleksja nad własną postawą wobec rodziców trudnych.
 • Świadoma i efektywna komunikacja z rodzicami – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach z rodzicami.
 • Typy rozmów z rodzicami trudnymi i warunki udanej rozmowy z rodzicem trudnym, roszczeniowym.
 • rozpoznasz własne postawy wobec rodziców
 • poznasz zasady komunikacji „bez przemocy”
 • otrzymasz pomysły na budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z rodzicami dzieci/ uczniów
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

Projekt bez tytulu 12– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top