Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Nauczyciele często narzekają, że Podstawa programowa jest zbyt obszerna i brakuje im czasu na realizację treści w nich zawartych. Do tego wymaga się od nich również efektywnej  pracy z uczniami ze SPE, dla której wyznacznikiem również jest Podstawa programowa. Podczas szkolenia nauczyciele nauczą się zatem takiej pracy z PP , aby nie tylko wyrobić się z jej realizacją, ale jeszcze mieć czas na powtórki. Ponadto dowiedzą się, jak dostosować PP do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Podstawa programowa oczami nauczyciela.
 • Projektowanie Podstawy programowej wg własnej koncepcji, czyli od ogółu do szczegółu.
 • Jak modyfikować PP, aby dostosować ją do pracy z każdym uczniem? – kryteria sukcesu, – metody i formy pracy UDL ( uniwersalne projektowanie), – dostosowania i modyfikacje do pracy z uczniami z SPE – formy sprawdzające.
 • Zobacz to na przykładzie, czyli modyfikowanie PP w praktyce.
 • Wspólne projektowanie PP po nowemu zgodnie z ideą edukacji włączającej.
 • oznasz zasadę UDL ( uniwersalne projektowanie).
 • Dowiesz się, jak pracować z PP.
 • Nauczysz się modyfikować PP do potrzeb każdego ucznia i egzaminów zewnętrznych.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje dydaktyczno-metodyczne.
 • Otrzymasz przykładowe materiały, które będą inspiracją do pracy własnej.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Podorska

dorota podorska e1627820663395 removebg previewtrener, coach, tutor, doradca zawodowy, dyplomowany nauczyciel jęz. polskiego.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top