08.09.2022 r.

17:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia :

Nadzór pedagogiczny jako spójna i logiczna całość. Jak zaplanować nadzór uwzględniając w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego, kierunki polityki państwa i diagnozę pracy placówki. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli uczestnikom szkolenia spojrzeć holistycznie na nadzór pedagogiczny i uporządkować wiedzę z tego zakresu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dyrektorów przedszkoli

 • Poznasz holistyczne spojrzenie na nadzór pedagogiczny,

 • Nauczysz się planować wszystkie formy nadzoru pedagogicznego i łączyć je w logiczną całość,

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego,

 • Otrzymasz przykładowy Plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z jego realizacji.

 • Formy nadzoru pedagogicznego.

 • Planowanie nadzoru.

 • Diagnoza pracy przedszkola.

 • Realizacja Planu nadzoru pedagogicznego.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry