08.09.2022 r.

17:00

157 zł

Szkolenie wpisuje się w:.

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia :

Nadzór pedagogiczny jako spójna i logiczna całość. Jak zaplanować nadzór uwzględniając w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego, kierunki polityki państwa i diagnozę pracy placówki. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli uczestnikom szkolenia spojrzeć holistycznie na nadzór pedagogiczny i uporządkować wiedzę z tego zakresu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dyrektorów przedszkoli

 • Formy nadzoru pedagogicznego.
 • Planowanie nadzoru.
 • Diagnoza pracy przedszkola.
 • Realizacja Planu nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawozdanie dyrektora z Planu nadzoru pedagogicznego
 • Poznasz holistyczne spojrzenie na nadzór pedagogiczny,

 • Nauczysz się planować wszystkie formy nadzoru pedagogicznego i łączyć je w logiczną całość,

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego,

 • Otrzymasz przykładowy Plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z jego realizacji.

 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

J.s removebg preview– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top