Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN: 1.Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 2.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają etapy  diagnozy oraz nauczą się  tworzenia programu poprawy efektywności kształcenia.

Wiele szkół we wrześniu staje przed problemem diagnozy wyników egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego oraz jeśli ten wynik jest niski napisania Programu poprawy efektywności kształcenia. Szkolenie będzie odpowiedzią na te wyzwania . Podczas wspólnej pracy  uczestnicy nauczą się, jak stworzyć Program poprawy efektywności kształcenia.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • liderów zespołów przedmiotowych,
 • nauczycieli szkół podstawowych ,średnich i zawodowych.
 • Czego potrzeba, aby dokładnie zdiagnozować potrzeby szkoły w zakresie poprawy efektów egzaminu?
 • Zadania nauczycieli i dyrektora – diagnoza wstępna.
 • Diagnoza pogłębiona –I etap.
 •  Diagnoza pogłębiona II etap- metaplan.
 • Z czego składa się Program poprawy efektywności kształcenia?
 •  Konstrukcja celu metodą SMART.
 • Praca nad fragmentem Programem poprawy efektywności kształcenia.
 • Dowiesz się , z jakich etapów składa się diagnoza.
 • Nauczysz się tworzyć Program poprawy efektywności kształcenia szyty na potrzeby szkoły.
 • Poznasz metodę SMART do konstruowania celu.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie diagnozy i planowania.
 • Otrzymasz inspirację oraz materiały pomagające.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Podorska

dorota podorska e1627820663395 removebg previewtrener, coach, tutor, doradca zawodowy, dyplomowany nauczyciel jęz. polskiego.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top