20.08.2022 r.

16:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia;

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Będziesz  miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Dla kogo jest to szkolenie

 • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • Wszystkich zainteresowanych.
 • Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Poznasz teoretyczne założenia i zasady konstruowania IPET
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę, jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU
 • Uzyskasz informacje na temat dostosowań procesu kształcenia w zależności od zdiagnozowanych u ucznia potrzeb
 • Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu-ewaluacja.
 • Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry