Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia : 

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę na temat skutecznego i efektywnego wdrażania działań innowacyjnych w pracę dydaktyczną.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów i wszystkim zainteresowanych nauczycieli.

 

 • Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
 • Zdobycie wiedzy na czym polega praca projektowa oraz dobre praktyki, poznanie ich  pozytywów  i zastosowanie w pracy z uczniami.
 • Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
 • Poznanie struktury i  rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.
 • Poznasz procedurę wdrażania innowacji,
 • Nauczysz się konstruować nowatorskie działania,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie podniesienia jakości swojej pracy
 • Otrzymasz gotowe materiały do wykorzystania w pracy.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

619e27a565493 o xlarge removebg preview– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top